Szkolenia sprzedażowe

W wielu miastach szczególnie tych większych dość często spotkać można oferty szkoleń na profesjonalnego sprzedawcę. W takich szkoleniach najczęściej udział biorą przedstawiciele handlowi oraz osoby które w danej firmie są.

szkolenia otwarte


W wielu miastach, szczególnie tych większych dość często spotkać można oferty szkoleń na profesjonalnego sprzedawcę. W takich szkoleniach najczęściej udział biorą przedstawiciele handlowi oraz osoby które w danej firmie są odpowiedzialne za wyniki sprzedażowe, czyli menadżerowie i pracownicy działów sprzedażowych. Takie szkolenia z założenia mają wypełniać następujące cele:

- przypomnienie każdemu z uczestników jak powinna wyglądać prawidłowa struktura procesu

- zapoznanie z zasadami efektywnej sprzedaży

- pozyskiwanie wiedzy z zakresu zakresie sposobów sprawnego komunikowania się z klientem

- usprawnianie zastosowań asertywności w celu uniknięcia lub wyjścia z sytuacji konfliktowej; wprowadzenie typów klientów i standardów wpływających na jakość obsługi klientów

- wpajanie zasad mających na celu w perspektywie czasu zbudowanie postaw sprzyjających profesjonalnemu podejściu do zawodu sprzedawcy.

Szkolenia takie w zdecydowanej większości przypadków prowadzone są w formie wykładu zawierającego pewien zakres teoretycznej wiedzy. Po nim następuje dyskusja, praca w grupach polegająca na rozwiązywaniu problemów wspólnie z innymi członkami grupy, odbywają się również symulowane scenki podlegające następnie dość szczegółowym analizom.

Czytaj więcej

szkolenia handlowe


Jak pokazują dane statystyczne bazujące na rozmaitych badaniach marketingowych jedynie niespełna 2 wszystkich sprzedaży następuje przy pierwszym bezpośrednim spotkaniu sprzedawcy z klientem. To bardzo mało. Powody niepowodzenia.

Zobacz więcej

etapy procesu sprzedaży


Profesjonalne obsługa klienta to coś więcej niż umiejętność szybkiego i sprawnego kasowania towarów czy prezentowania towaru. Znajomość odpowiednich technik pozwoli nie tylko na zadowolenie obsługiwanych osób ale także poszerzyć.

Zobacz więcej

szkolenie ze sprzedaży


Sprzedaż rozumiana jako forma interakcji pomiędzy co najmniej dwoma osobami czy też podmiotami stała się jednym z podstawowych elementów działalności gospodarczej. Co ciekawe bardzo wiele technik sprzedaży a także negocjacji.

Zobacz więcej

Copyright © 2018 szkolenia dla sprzedawców